4H-akatemia

4H-akatemiassa on tietoja 4H-yrittäjälle


Kaikenlaisia työelämätaitoja

4H-akatemia kokoaa yhteen 4H:ssa tapahtuvan nuorten oppimisen. 4h-akatemia on yrittäjyyttä, työtaitoja, ohjaamisosaamista, projekteja, tekoja ympäristön ja ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.

Kaikki, mitä 4H:ssa opit, on tavalla tai toisella työelämäosaamista. 4H-akatemiassa on myös keinoja oman osaamisen näyttämiseen. Voit saada opintopisteytetyn todistuksen, digitaalisen osaamismerkin tai voit näyttää osaamisesi esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

4H-akatemia on Suomen 4H-liiton palvelu 4H:jäsenille. www.4h.fi/liity

4H-akatemia on osa 4H:n yrittäjyyskasvatusta

4H:n toimintamenetelmä Tekemällä oppiminen "Learning by doing" perustuu amerikkalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn teoriaan. Tärketä oppimisessa ovat oma kokemus ja yhteisöllisyys. Pedagogista ajattelua syventää David A. Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen kehämalli, jonka mukaan oppimisprosessissa on neljä vaihetta.

  • aktiivinen toiminta
  • omakohtaiset kokemukset
  • reflektointi, kokemusten pohjalta tehtävä havainnonti ja pohdiskelu sekä
  • käsitteellistäminen, esimerkiksi oman osaamisen sanoittaminen.

Yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli 4H:ssa on nimeltään "Kolme askelta työelämään"

1. Ryhmätoiminta - arjen taitoja 4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajien ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Kirjaimet tulevat sanasta Tekemällä Oppii Parhaiten.


2. 4H-akatemia - työelämätaitoja 4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13-28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.


3. Työpaikka ja 4H-yritys-ensimmäisiä työkokemuksia 4H:kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.

Lisää tietoa 4h-akatemiasta

Katso seuraavat linkit miten hyödynnät opintopisteitä ja osaamismerkkejä opinnoissa. Pääset myös katsomaan 4H-akatemiaa suoraan seuraavasta osoitteesta www.4h-akatemia.fi

Voit tutustua myös 4H-akatemian koulutuksiin ja koulutustarjontaan.

Kaikki akatemiaan liittyvä materiaali  löytyy myös suoraan seuraavan linkin kautta  

4H-liitto rakentaa uutta 4H-akatemia sivustoa, joten sinne on tulossa vielä lisää materiaalia. 

Näin näytät osaamisesi

Opintopisteet

Osaamismerkit

Paina tästä niin pääset katsomaan suoraan 4H-liiton akatemia etusivulle.