Tietosuojaseloste

Pvm: 20.11.2018

Viite: EU: yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kokemäen 4H-yhdistys, Merikarvian 4H-yhdistys ja Siikaisten 4H-yhdistys.

Osoite: c/o Suomen 4H-liitto, Porin toimipiste, Satakunnankatu 15 as 6, 28100 Pori

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Nimi: Anna-Kaisa Valaja

Osoite: c/o Suomen 4H-liitto, Porin toimipiste, Satakunnankatu 15 as 6, 28100 Pori

Sähköposti: anna-kaisa.valaja@4h.fi

Puhelin: 0474 783 0310

Rekisterin nimi: Kokemäen, Merikarvian ja Siikaisten 4H-yhdistykset

Rekisterissä käsiteltävien  henkilötietojen käyttötarkoitus

Kokemäen 4H-yhdistyksen, Merikarvian 4H-yhdistyksen ja Siikaisten 4H-yhdistyksen jäsenten tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi, sekä toiminnasta tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Jäsenen nimi, syntymävuosi, sukupuoli, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. 

Ala-ikäisten henkilöiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietoja jäsenen osallistumisesta 4H-toimintaan.

Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia. Kuvaamiseen kysytään lupa leiri-, kerho-, ja kurssiilmoittautumisten yhteydessä.

Rekisteri sisältää seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

  • Nuorisojäsenet
  • Aikuisjäsenet
  • Kannatusjäsenet ja kunniajäsenet

Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määräytymisperusteet

Jäsenten henkiötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan tai kunnes henkilö pyytää poistamaan tiedot jäsenrekisteristä (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Toiminnan yhteydessä otettuja kuvia voidaan hyödyntää toiminnasta tiedottamiseen viiden vuoden ajan (perusteena rekisteröidyn suostumus)

Sääntömukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan yhdistysten jäsenrekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU: tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja/tai käytetyt palveluntarjoajat kuuluvat Privacy Shields -yritysten listaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnöt voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen/aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaisille, jos reiströity katsoo, että häntä koskevia henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU: tietosuoja-asetusta.Löydät tämän sivun vasemmasta reunasta henkilötietojen käsittelyn. Yhdistyksen nimen alta avautuu valintaruutu, josta löydät kaikkien kolmen yhdistyksen omat tietosuojan rekisteriselosteet.

Jäsentietojen muutokset

Jäsenet voivat katsella ja päivittää omia jäsentietojaan kirjautumalla omalle sähköiselle jäsenkortille oma.4h.fi

tai lähettämällä sähköpostia anna-kaisa.valaja@4h.fi.

Mikäli haluat erota yhdistyksen jäsenyydestä, voit tehdä sen jäsenkortin kautta. Tai ole hyvä ja ilmoita siitä 4H-yhdistykseen p. 044 783 0310/Anna-Kaisa tai anna-kaisa.valaja@4h.fi, niin lakkautamme jäsenyyden.