Nuorisotyö yhdistyksissä

Merikarvian, Kokemäen ja Siikaisten 4H-yhdistykset tukevat toiminnallaan lasten- ja nuorten elämän hallintaa, kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Nuorten kasvua ja työelämään ja yrittäjyyteen tuetaan Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla. Se sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat ryhmätoiminta, nuorten koulutukset, työllistäminen ja nuorten yritykset. Tavoitteena on, että avaintuotteet toteutuvat mahdollisimman tasalaatuisina kaikissa yhdistyksissä. Lasten- ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen tuetaan Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamallin kautta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten oma tekeminen. 4H tukee nuorten mahdollisuuksia oppia tietoja ja taitoja, osallistua ja vaikuttaa, kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi. 

Kolme askelta työelämään

1. Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminnan tärkein muoto on 4H-kerho, jossa lapset oppivat monipuolisesti mm. metsään, ruokaan, kädentaitoihin, eläimiin ja ympäristöön liittyviä taitoja aidoissa ympäristöissä itse tekemällä. Kerhoja ohjaavat koulutetut ohjaajat, joiden tärkeä työväline on 4H-järjestön oma TOP-tehtäväpankki (www.toptehtavat.fi). Merikarvian 4H-yhdistys järjestää v. 2019 kokkikerhotoimintaa teemalla Kokkaa kestävästi. Noin viikon kestävä päiväleiritoiminta pyritään käynnistämään kesän alussa.

2. Nuorten työelämätaidot

Yli 13-vuotiaat nuoret osallistuvat paikallisten 4H-yhdistysten järjestämiin valmennuksiin, koulutuksiin ja kursseille, joiden kautta heillä on mahdollisuus edelleen saada työtä. Yleisiä työelämävalmiuksia antavat mm. Ajokortti työelämään -kurssi, 4H-yrityskurssi sekä Osaava kerhonohjaaja -kurssi. Merikarvian yhdistyksen alueella järjestetään nuorille Ajokortti työelämään -kurssi, 4H-metsäpäivä 4H-yritysinfo sekä valmennus Työt alkavat niille nuorille, jotka tulevat työpalvelutoimintaan.

3. Nuorten työllistyminen

Nuoret työllistyvät 4H:n kautta erilaisiin töihin, joista monet helpottavat ihmisten selviytymistä arjessa sekä maalla että kaupungissa. Asiakkaina voivat olla myös yritykset ja yhteisöt. Yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria kannustetaan oman 4H-yrityksen perustamiseen. Erityisesti kiinnitämme huomiota alle 18-vuotiaiden ensimmäisiin työkokemuksiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni nuori voisi saada ensimmäisen onnisuneen työkokemuksen omalla kotiseudullaan jo yläkouluikäisenä. Merikarvian yhdistyksessä työllistämme nuoria pihapalveluun. Yhdistyksen alueella tavoitteena 4H-yritystoiminnan käynnistäminen.

Tekoja lähellä ja kaukana

Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kuvaa 4H-järjestön toteuttamaa kansalaiskasvatusta. Aktiivinen kansalaisuus toteutuu 4H:ssa parhaiten lasten ja nuorten itse suunnittelemina ja toteuttamina hyvinä tekoina omassa lähiympäristössä tai maailmalla. Nuorten oman toiminnan lähtökohtana ovat paikalliset ideat, tarpeet ja olosuhteet. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat projekteja tärkeinä pitämistään asioista. Toimihenkilöt ja vapaaehtoiset auttavat tarvittaessa tarjoamalla tukea, välineitä ja mahdollisuuksia.

Vapaaehtoisuus vahvistaa nuorisotyötä

4H-nuorisotyö perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön. Lasten ja nuorten perheet ovat tärkeä voimavara 4H-nuorisotyössä. Merikarvian 4H-yhdistyksessä toimii muutamia vapaaehtoisia mm. kerhojen ohjaajina ja kurssijärjestelyissä.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 4H:ssa

Kansainvälinen näkökulma on tärkeä osa 4H-toimintaa. Monikulttuurisuus on Suomessa arkipäivää. Tarjoamme kaikenikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä suvaitsevaisiksi kansalaisiksi, joilla on monipuolisia taitoja toimia yhä kansainvälisemmäksi muuttuvassa maailmassa. Merikarvian 4H-yhdistyksen kansainvälistä ja monikulttuurista toimintaa ovat kv-tehtävät kerhossa ja osallistuminen kv-leireille ja vaihto-ohjelmiin.