Kokemäen 4H-yhdistys

Kokemäen 4H-yhdistys on tarjonnut lapsille ja nuorille tekemistä ja työelämävalmiuksia jo yli 90 vuoden ajan. Yhdistys on perustettu vuonna 1982. Yhdistys on yksi Satakunnan vanhimpia 4H-yhdistyksiä ja saman ikäinen kuin keskusjärjestö Suomen 4H-liitto Helsingissä. 4H-toiminta on lähtenyt alkujaan liikkeelle maatalouskerhotoiminnan nimellä ja toiminta on lähtöisin Yhdysvalloista. Nimi muutettiin 70-luvulla 4H-yhdistykseksi. Kokemäellä toimiva yhdistys on yksi suomen 220:sta 4H-yhdistyksestä. Aikojen saatossa 4H ei ole unohtanut juuriaan ja arvojaan, vaan on pysynyt yhteiskunnan ripeässä kehityksessä mukana. Lapset ja nuoret voivat tulla mukaan 4H-toimintaan niin kaupungeissa kuin maaseudulla, toiminta on yhtä vahvaa.